Inlägg

There’s an app for that.

Bring your own device är en stark trend. Statistik visar att det finns en snabbt stigande intresse för mlearning men att få har rullat något.

Konsumentmarknaden driver användandet av mlearning. Microsoft satsar stort på mlearning i samband med lanseringen av sitt nya mobila system.

För ett år sedan var mlearning en diffus fråga men är nu högt på agendan. Som vid alla teknikskiften finns det barriärer till exempel:
-cost
-lms integratio
-security
-uncertenties

Det finns stora paralleller med hur elearning vågen rullade ut över världen.

Mlearning är:
-Augmented learning
-Space learning
-Just in time learning
-Performance support
-Part of integrated learning programs

Man arbetar med Ipad som platform för att den har en stor skärm och möjligheten att styra formen.

Man använder funktioner som:
-gps
-touch
-Sensors
-Contacs
-Portability
-video

Huvudteman för utvecklingen är:
-collaboration
-social (facebook twitter etc i användarforum)
-just in time data from databases
-contextual (flight plans for pilots)
-computation of data

Arbetet med att ta fram mlearning är i grunden samma som för alla andra typer av projekt.

Demo av case (live och prototype apps):
-just in time knowledge
–fönster företag som byggde en interaktiv katalog som är synkroniserad med dengrundläggande utbildningen. Framöver skall den integreras med ordersystem etc
-Performance support
–comcast support for local area sales managers. Appen använder gps kamera kontaktdatabas etc.
-Augmented learning
–prototyp

Med mobiliteten blir lärandet integrerat med det dagliga arbetet.

Training in traditional technical environment

På byggföretaget DPR arbetar man strategiskt med utbildning. Man har gått från hard skills till soft skills. Skiftet baserar sig på medarbetarundersökningar där man får lägre värden för områden relaterade till soft skills, till exempel ledarskap och feedback.

Caset är ett mycket väl genomfört förändringsprogram baserat på fakta. Man arbetar med filmer som dramaturgiskt har ett faktainnehåll men som tolkss olika av cirka tre personer. Personerna misstolkar och förstärker varandras missuppfattningar. Filmerna har ett öppet slut (diskussionsöppning).

Programmen repeteras efter 6-9 månader. Det är en långsam förändring som tar tid men data visar tydliga förbättringar.

Man kompletterar ovanstående med ledarutveckling för att få ett flöde med framtida ledare. Ledarskapsutvecklingen ger redan resultat i medarbetarundersökningarnarna. Programmet kostar 5000 usd per deltagare.

Böcker och rapporter

Astd har en utmärkt bokhandel. Fyllt på bokhyllan för några år framåt.

Html5

Adobes chef för Adobe Elearning Suite och elearningjoe.com presenterar statusen för html5.
Standarden är inte spikad ännu men redan har den ett starkt stöd i många plattformar, dvs samma
Http://beta.theexpressiveweb.com är en cool site som visar vad man kan göra med html5 och vilka browsers som stödjer vad.Prova ljudet, video och canvasspelet!

Trenden från mobilsidan där man inte tillåter plugins kommer att sprida sig till vanliga browsers.
Anpassningen till html5 på browsers går snabbt och takten ökar. Verktygen för wysiwig är på gång men har inte släpps ännu. Många gamla verktyg kommer inte klara teknikskiftet. Det finns konverterare och fler är på väg. Joe drar en parallell till filmen ”Lost in translation” (det kommer alltid att försvinna något i översättningen.

De har gjort en test med samma projekt gjort i senaste captivateversionen och demar det i swf och html5 på pc, mac och Ipad. Allt funkat och det går inte att se skillnader. Det är en enkel pageturner projekt men ändå, det funkar!

Flash är komplexare men det kommer verktyg som gör samma sak som flash men levererar html5 istället.

En stor nackdel med html5 är att datavolymen kommmer att öka rejält vilket påverkar nedladdningstiden. Copywright kan bli ett problem då filerna är mer öppna än swf.
Html://Joshduck.com/periodic-table.html
What can neuroscience teach us about getting to ”A ha!”?

David Rock och Jessica Payne håller föredraget och det är många som har talat om det på förhand.
Insikter ändrar hjärnan permanent och ökar motivationen. Reflektionen är det viktiga steget inför insikten. Kvaliteten i reflektion är beroende av tystnad, internt fokuserad. Man skall stänga av omvärlden för ge hjärnan ro att ha lösa problem. I hjärnan ges plats tysta signaler
Det undermedvetna är mycket mer effektivt på lösa komplexa problem än det medvetna. Den sovande hjärnan är mycket aktiv eller i vissa områden mer aktiv än i vaket tillstånd. Se bild nedan.
Man mäter hjärnvågor, muskeltonus och ögonrörelser samt kemin i hjärnan under sömnen.
Sömnen är nära kopplad till stress. Vid högnivåstress är halterna av cortisol så höga att de gör att hippocampus förminskas. Vilket i sin tur påverkar problemlösningsförmågan.
Positiva interaktioner ger stora utslag på stressnivå, minneskapaciteter och problemlösning.
Leaving the addie model behind

Michael Allen har samlat en stor publik och fördraget simultantolkas till tre språk.

Addie modellen används för att ta fram innehåll till utbildningar på ett kvalitetssäkrat sätt.

I boken Leaving Addie for SAM beskrivs detta.

Adfie modellen har grundläggande problem:
-omfattande inledande analys är för dyr
-analysen missar ofta dolda förväntningar från beslutsfattare
-manus kommunicerar fel saker
-kreativitet ”stör” processen
-sena erfarenheter i projektet stör
-effektmål missas för att projektet fokuserar på tid och budget

Vanliga problem i projekten som följer Addi:
-Omtag och budgetproblem
-Osämja i teamen
-Tråkiga produktioner

SAM är en agile modell (scrum) och man arbetar med helhet först och fördjupar sedan detaljerna. Ändringar är förväntade och välkomna. Omfattande testning på målgrupperna. SAM står för Succesive Approximation Model.

Man börjar projektet med att samla bakgrundsfakta och jobbar sedan iterativt tillsammans med kunden.

En av bilderna nedan visar en första skiss i ett projekt utan grafik men som visar interaktivitet. I det här fallet en bank med en simulerat kontorsterminal från tjänstemannens perspektiv. Prototypen testades på målgruppen. Kommande prototyper byggdes på med mer och mer grafik.

Utbildare testade produkten och förde in sina bästa tricks och tips i produkten.

Utveckling av innehåll:
-kontext
-utmaning
-aktivitet
-feedback

Michael Allen: The main advantage with the SAM model is that you are still friends with the client and your team after the project is delivered.

Astd föredragUtbildning i Kuwait

Föredraget handlar om hur man utbildar ”competetive teams” med jigsaw strategi

Jigsaw strategin skapades prof Arenson från Austin Texas på 1970 talet. Varje pusselbit är en student och det krävs att alla är med för att få en helhet.

Utbildningsledaren sätter samman heterogena team där själva gruppsammansättningen är målet. Teamen skall ha med så många parametrar som möjligt från målgruppens bakgrunden.

De studenter man utbildar och som arbetar i Kuwait representerar många nationer och religioner (kristna, shia, sunni, etc).

Seminariet avslutas med en film / bildspel som visar staten Kuwaits kungafamilj och landets väg till en modern stat. Kriget skildras och vägen till återuppbyggnad. Filmen avslutas med nationalsången och halva salen reser sig upp.

Kirkpatrik ROE

Don Kirkpatrik den äldre är inte med längre, nu har hans barn tagit över verksamheten i kirkpatrickpartners.com

Den blygsamma titeln på föreläsningen är ”The ultimate demonstration of training value”.

Grunden i Kirkpatricks modell är att mäta effekten av utbildning i förhållande till de satta målen. Modellen är förpackad i fyra steg:
1 Reaction
2 Learning
3 Behaviour
4 Results

Modellen har funnits i många år men när jag lyssnar på åhörarnas kommentarer så verkar det fortfarande vara mest fokus på steg 1 och 2.

Fokus bör vara att gå från steg 4 till 1 för att styra projekten rätt. Man har också släppt fokus på begreppet ROI och fokuserar på ROE. Syftet är att bredda fokuset från en ren finansiell fråga (investments) till att fokusera på E dvs expectations.

Det nya i modellen är att den förtydligats med bland annat ”Leading indicators” dvs tidiga tecken på framsteg.

Föreläsningen avslutades med livesång och bilder från genomförda projekt jorden runt. Tyngdpunkten i de genomförda projekten låg i bric länder och inte Usa/Västeurope.

Jag har en fråga till dig som läser bloggen: Hur ofta utvärderas ROE dvs avkastning på förväntningar i de projekt du arbetar med?

Astd 2012 har startat

Det stora conferansecentret ligger mellan centrum och ett av universiteten. I år är det cirka 8000 deltagare och 300 utställare på den 67:e konferensen. Drygt hundra nationer är representerade. Totalt är det 300 sessioner med mest talare från Usa, ytterligare 25 länder är representerade som talare. Mer än 60 delegationer där Korea är störst med 150 personer. 260 volontärer hjälper till med att få allt att fungera.

Organisationen är mycket bra med allt från registrering till Astd appen med interaktivt schema.

Astd har förutom den stora konferansen andra konferanser med inriktningar på teknik, offentlig sektor, etc.
På väg mot Denver

Incheckad och klar på Arlanda. Har redan träffat Anders Kinding och Eva Torsson. Vi har redan bestämt att träffas dagligen för genomgång av dagens intryck.