There’s an app for that.

Bring your own device är en stark trend. Statistik visar att det finns en snabbt stigande intresse för mlearning men att få har rullat något.

Konsumentmarknaden driver användandet av mlearning. Microsoft satsar stort på mlearning i samband med lanseringen av sitt nya mobila system.

För ett år sedan var mlearning en diffus fråga men är nu högt på agendan. Som vid alla teknikskiften finns det barriärer till exempel:
-cost
-lms integratio
-security
-uncertenties

Det finns stora paralleller med hur elearning vågen rullade ut över världen.

Mlearning är:
-Augmented learning
-Space learning
-Just in time learning
-Performance support
-Part of integrated learning programs

Man arbetar med Ipad som platform för att den har en stor skärm och möjligheten att styra formen.

Man använder funktioner som:
-gps
-touch
-Sensors
-Contacs
-Portability
-video

Huvudteman för utvecklingen är:
-collaboration
-social (facebook twitter etc i användarforum)
-just in time data from databases
-contextual (flight plans for pilots)
-computation of data

Arbetet med att ta fram mlearning är i grunden samma som för alla andra typer av projekt.

Demo av case (live och prototype apps):
-just in time knowledge
–fönster företag som byggde en interaktiv katalog som är synkroniserad med dengrundläggande utbildningen. Framöver skall den integreras med ordersystem etc
-Performance support
–comcast support for local area sales managers. Appen använder gps kamera kontaktdatabas etc.
-Augmented learning
–prototyp

Med mobiliteten blir lärandet integrerat med det dagliga arbetet.