Försäkringskassan upphandlning

Försäkringskassan upphandling Dnr 023806-2013

Försäkringskassans upphandling – Goda intentioner men det höll inte hela vägen

Försäkringskassans upphandling hade ett tydligt fokus på kvalitet kommunicerat via möten med ett flertal producenter genomfördes våren 2013 en större upphandling. Tyvärr nådde man inte hela vägen fram utan hamnade i en karusell av prisdumpning och överklaganden.

Historik

Försäkringskassans första ramavtal för e-learning under slutet av 00-talet var fokuserat på volym och lågt pris. Man ville få ut en stor volym kurser i samband med sammanslagningen av lokala försäkringskassor till en nationell myndighet. Avtalet var starkt kritiserat bland producenterna och minst en leverantör skrev ur sig ur avtalet.

Kritik

Hållbarhetsperspektivet berörs endast som ett formaliakrav, det enda som krävs är en hemmasnickrat policydokument. Här borde en av de största myndigheterna i staten aktivare driva hållbarhetsperspektivet även i sina upphandlingar.

Beröm

Innovationsperspektivet finns till viss del med i form av ett fiktivt arbetsprov. Det är bra då det ger utrymme för den subjektiva bedömning som behövs när man skall välja mellan olika kreativa team. Försäkringskassan skall också ha stort beröm för sitt inledande arbete där man träffade olika leverantörer inför formuleringen av kraven.

Krav på arbetsinsats för att svara

Det tog ca 80 timmar att svara på den här upphandlingen. Den var mycket arbetsintensiv för leverantörerna då alla CVn skulle in i upphandlarens mall. Motsvarande arbete sparade Försäkringskassan i sin utvärdering när man via en rapport i upphandlingssystemet snabbt kunde kontrollera kravbilden i CVn.

Tilldelning 2013-07-05

Tic Tac Interactive tilldelades första platsen tätt följda av Clever learning och Xtractor. Xtractor höll en jämn prisnivå på 850 kr vilket är relevant nivå för den här typen av ramavtal med stora volymer. Clever learning har ett spann från 740-380 kr medan Tic Tac leder prisdumpningsligan med ett bud på 300 kr / timme för alla tjänster. De här prisnivåerna ligger under kostnadstäckning.

Sju bolag svarade på upphandlingen och endast tre stycken hade godkända anbud. De övriga föll bort på missar i de omfattande formaliakraven. Viktigt att notera är att endast två av de bolag som över tid placerar sig högst i Swedish learning awards svarade på upphandlingen. Många av de duktigaste bolagen valde att inte svara på upphandlingen, bland annat saknas ett av de mest prisbelönta bolaget som också har skrivit ur sig ur det tidigare ramavtalet.

Nytt tilldelningsbeslut efter överklagan 2013-09-26

Efter överklagan ändrades ordningen till Clever Learning, Tic-Tac och Xtractor på sista plats.

Giltighetstid

Avtalet är skrivet i ett år och är enligt uppgift förlängt ett år till. Nästa upphandling är troligen våren 2015 om man inte väljer att förlänga en gång till.

2 Kommentarer
    • admin
      admin says:

      I det här fallet är det prisdumpning som sedan troligen kompenseras med väldigt många timmar i faktureringen. Ofta så går det här igenom för det går inte att förbjuda bolag att göra dåliga affärer alternativt ”köpa marknad”. Som leverantör är risken att ha en mycket nitisk beställare som har bra koll på relevant antal timmar för respektive avrop.

Kommentering är stängd.