Skolverket upphandling Dnr 2014:176

E-utbildning i handledarintroduktion

En av de bästa upphandlingarna hittills, en innovationsupphandling för eLearning. Skolverket inspireras av Trafikverket och genomför tidiga hearings med branschen samt har ett tydligt innovationsfokus i upphandlingen. Dilemmat är semesterplaneringen, projektet startar innan midsommar och skall vara klart i oktober.

Vad vill man upphandla?

Målet med upphandlingen var att hitta en leverantör som på kort tid kunde ta fram en omfattande handledarutbildning för gymnasiets yrkesprogram. Bakom uppdraget ligger ett regeringsdirektiv till skolverket där regeringen kräver att uppdraget skall vara genomfört under 2014.

Kritik

Hållbarhetsfrågan berörs bara till viss del genom krav på kunskap om diskrimineringslagen samt krav kring arbetsmiljö i utbildningen. En upphandling är ett medel för påverkan och jag tycker det är slappt att inte få in en tydligare hållbarhetsvinkel. Ett förslag är att leverantören måste redogöra för hur mycket koldioxidutsläppen kan minskas genom minskade resor tack vare projektets utformning.

Beröm

Upplägget med en öppen hearing som sedan följs av en upphandling och därefter en anbudspresentation inför en expertgrupp är bland det bästa jag hittills sett. Är detta den första innovationsupphandlingen som genomförts inom området?

Utvärderingsmodellen för anbudspresentationen var mycket väl genomtänkt med 11 viktade bedömningspunkter. Tre personer satte individuella poäng efter den 75 minuter långa presentationen.

Krav på arbetsinsats för att svara

Upphandlingen hade inga formella krav som tog onödigt lång tid. Det kreativa arbetet tar dock tid men då det stödjer innovationsperspektivet så är det bra. Då lägger man sin arbetsinsats på rätt saker för en rättvis bedömning, det gillar vi!

Utfall

Tilldelningsbeslutet kom snabbt efter att alla bolag hade presenterat sina lösningar inför en expertgrupp. Nedanstående sex bolag lämnade in anbud:

 

Rangordning Bolag Poäng Pris
1 Contento Wassum Academy AB 132 1.420.000
2 Xtractor Interactive AB 133,3 2.549.660
3 Learnways AB 108,7 1.990.000
4 StageIT AB 98,67 1.719.000
5 CleverLearning 94,67 975.000
Ej kvalificerat Linefre Education AB


Kommentar: Tre kvalitetsbolag i toppen är ett gott betyg för en bra upphandling. Intressant är att det lägsta priset också fick den lägsta kvalitetspoängen!