Inlägg

Skolverket upphandling av LMS och e-utbildning

Triglyf har fått i uppdrag att stödja Skolverket med att handla upp en LMS samt e-utbildningsleverantörer

Läs mer

Skolverket webbaserade kompetensutvecklingssatningar – utredning

Triglyf har på uppdrag av Skolverket sammanställt erfarenheter från webbaserade kompetensutvecklingssatsningar inom Skolverket. Projektet genomfördes under hösten 2015 genom djupintervjuer med ett femtontal projektledare och projektdeltagare.

Läs mer