Skolverket webbaserade kompetensutvecklingssatningar – utredning

Triglyf har på uppdrag av Skolverket sammanställt erfarenheter från webbaserade kompetensutvecklingssatsningar inom Skolverket. Projektet genomfördes under hösten 2015 genom djupintervjuer med ett femtontal projektledare och projektdeltagare.

Bland projekten som granskades fanns de strategiska kompetensutvecklingsprojekten Matematiklyftet, NT-lyftet, Läslyftet, Rektorsprogrammet, Handledarutbildningsprojektet, Nyanländas lärande mfl. Många av projekten har varit mycket framgångsrika och Handledarutbildningsprojektet fick pris för bästa projekt vid Swedish Learning Awards 2015.

Utredningen rekommenderade bland annat att köpa in ett eller flera LMS som stödjer de processer man arbetar med.

Gemensamt för de framgångsrika projekten var att de bemannades med ett mindre antal personer som besatt flera överlappande kompetenser samt att de hade projektet som sin huvudsyssla. De framgångsrika projekten hade också stabila team utan större förändringar i bemanningen.