Tjänster inom Edtech

Konsultjänster strategisk kompetensutveckling

Vi hjälper till med utredningar inför upphandlingar, kartläggning av kompetenser, skapa kompetenssystem som stödjer verksamhetens mål, licensierings och certifieringssystem, värdering av kompetenser vid due diligence, etc.

Utbildning Edtech

Vi håller kurser om hur man praktiskt arbetar med Edtech. Idag har vi färdiga utbildningar inom Blended learning, Projektledning, Strategisk kompetensstyrning. Kurserna genomförs på distans via valfri plattform eller i ett traditionellt klassrum.

Produktion och system för Edtech

Vi hjälper dig att skapa kurser och driftsätta dem i valfritt system (LMS). Vårt mål är att överföra kompetens till ditt team för att ni själva skall kunna ta över arbetet.