Branschanalys

Vi publicerar analyser av branscher, främst inom Edtech/e-learning. Att analysera branscher är viktigt då transparensen är en förutsättning för att sätta en bransch på kartan. Finns det sammanställningar av branschens omsättning, tillväxt, antal anställda så finns branschen. Ett problem med analyser av nyare branscher är att det sällan finns stöd från SNI-koder som i sin tur används av SCB i den nationella och EU statistiken.

Kvalitetsmått är lika intressanta som omsättningssiffror. Vi har valt att titta på tävlingsresultat i tävlingen Swedish Learning Awards och vilka bolag som uthålligt placerar sig på finalplatser och vilka vinnarna är. Att vinna en kategori ett år är bra men att uthålligt vinna år efter år är ett tecken på hög kvalitet.

Fem tips för att starta med learning analytics

Vill du börja med learning analytics? Här är fem tips för att komma igång!

Läs mer

Branschanalys e-learning Sverige 2015

Vilket bolag växer mest, omsätter mest, betalar högst lön, m.m? Läs mer i vår analys!  Om du saknar något bolag så kontakta gärna oss.

Läs mer

Medaljligan Swedish Learning Awards 2009-2015

Vilket produktionsbolag har vunnit flest förstapriser samt haft flest finalister i Swedish Learning awards 2009-2015?

Läs mer

Branschanalys Omsättning_2013

Branschanalys e-learning Sverige 2013

Vi har valt ut ett antal bolag som arbetar med att producera och distribuera e-learning i Sverige. Bolagen omsatte 2013 348 mkr och sysselsatte 282 personer. Branschen växte totalt med knappt 7% jämfört med 2012 (omsättning). Om du saknar något bolag så kontakta gärna oss.

Läs mer