Branschanalys e-learning Sverige 2015

Vilket bolag växer mest, omsätter mest, betalar högst lön, m.m? Läs mer i vår analys!  Om du saknar något bolag så kontakta gärna oss.

 

 

Bolagen omsatte 2015 471,5 mkr och sysselsatte 356 personer. Branschen växte totalt med 6% jämfört med 2014 (omsättning).

 

Resultat efter finansiella intäkter/kostnader ger en fingervisning om lönsamheten men bolagen har stora friheter att påverka hur stor vinst som skall redovisas.

Flertalet av bolagen som har ett högt resultat har någon form av förlagsaffär inom innehåll eller programvara medan flera av bolagen längst ner har mer renodlade konsultaffärer.

 

 

Omsättningen per anställd bör ligga runt 1 msek per anställd i ett konsultbolag. Den redovisade omsättning kan dock innehålla förhållandevis stora volymer inköpta varor och tjänster (licenser på mjukvaror som säljs vidare eller inköpta produktionsresurser som filmare, skådespelare etc.).

 

Många bolag säljer via ramavtal i offentliga upphandlingar. När de tillkommer eller går ut efter fyra år så påverkar det tillväxten kraftigt.

 

Bruttolönen är vår egen summering av lön till VD och styrelse samt lön till anställda. I så här små bolag har man stora möjligheter att påverka de här beloppen genom att till exempel fakturera konsultarvoden till andra bolag (Learntech).

Alla data kommer från www.allabolag.se. De bolag som har brutna räkenskapsår (2st) redovisas under löpande år.