Vuxnas lärande i yrkeslivet – Edtech

Triglyf har sin kärnkompetens i kompetensutveckling för vuxna i yrkeslivet. Det handlar om vuxna som skall ta till sig nya kunskaper, träna nya beteenden eller spegla sin egna attityder i andras för att tillsammans komma fram till en gemensam värderingsgrund. Vi har erfarenhet att genomföra kompetensutveckling via interna utbildningsavdelningar, externa utbildningsleverantörer, Yrkeshögskolan samt Universitetens vidareutbildning.

Bolaget ägs och drivs av Nils Carlberg

Vi arbetar aktivt med vår värdegrund i våra projekt och i grunden handlar det om att göra gott. Vi gör det genom att driva en hållbar linje där innovation är ett av verktygen för att göra gott.

Vill du driva innovationsprojekt med oss?

Telefon: +46 70 710 85 11

E-post: nils.carlberg (at) triglyf.se

Twitter: (at) nils_carlberg

View Nils Carlberg's profile on LinkedIn

Nils Carlberg

Nils Carlberg

Director, Owner

Engagerande och lustfyllt

Så enkelt att skriva men så svårt att driva igenom i verkligheten. Vi strävar alltid efter att utbildningen för individen skall vara engagerande och lustfyllt. Men det måste finnas tuggmotstånd och lärande kan också innebära frustration. MEN känslan efteråt skall vara att det var engagerande och lustfyllt!

Vi är det första svenska bolaget som skriver under manifestet. När skriver du under?

Serious eLearning Values

Vad är en Triglyf?

Triglyfen är en konsthistorisk term för en del på ett grekiskt/romerskt tempel. Triglyfen är plattan med tre linjer som finns mellan metoperna (ornamenterade plattorna). Läs mer på Wikipedia

Källa: Wikipedia

Triglyf och metoper