Rektorsakademin
Här samlas alla inlägg som är taggade med Rektorsakademien Utvecklings Ab även kallat RAU.  RAU är ett företag som tillhandahåller mötesplatser för idéer och utvecklingsprojekt med syfte att modernisera skolan, för ökat lärande. RAU arrangerar konferenserna SET och Edtech Sweden.

Inlägg

Edtech Sverige – kartläggning

Nils Carlberg har fått uppdraget att kartlägga Edtech i Sverige. Hur många bolag finns det? Hur många startups?

Läs mer