Inlägg

Tränarlicens

Licensiering av kompetenser

Nils Carlberg har under 2014-2016 stöttat Svensk simidrott med att ta fram en tränarlicensiering för simhoppstränare. Syftet med licensieringen är att hjälpa Sverige att ta medaljer vid OS 2028. För att nå internationell elit krävs det bland annat ett gediget arbete med att på alla nivåer stärka kompetenser hos aktiva tränare.

Läs mer