Tränarlicens

Licensiering av kompetenser

Nils Carlberg har under 2014-2016 stöttat Svensk simidrott med att ta fram en tränarlicensiering för simhoppstränare. Syftet med licensieringen är att hjälpa Sverige att ta medaljer vid OS 2028. För att nå internationell elit krävs det bland annat ett gediget arbete med att på alla nivåer stärka kompetenser hos aktiva tränare.

I uppdraget har det ingått att tillsammans med sportchef och utbildningsansvariga skriva regelverket, ta fram valideringsmallar och en kompetensstruktur i tre nivåer.

Fördelar

De största fördelarna med ett certifieringssystemet är:

  • Transparent kompetensstruktur
  • Tydliga karriärvägar
  • Ökad kompetens över tid
  • Inga dolda outtalade krav på kompetenser

Viktiga lärdomar

Några lärdomar från uppdraget har varit:

  • Bra regler skrivs långsamt med eftertanke
  • Kan upplevas som hotfullt när det är nytt
  • Skriv valideringsregler och uppdatera dem för varje nytt fall

Ett valutasystem

Ett licens/certifieringssystem är i grund och botten ett valutasystem där man över tid måste hålla koll på inflation och deflation. Är man för snäll i sin bedömning så urvattnar man värdet och är kraven för höga är det för få som klarar kraven. För simförbundet har vi satsat på att först nå så många som möjligt för att sedan över tid höja kraven. I det här licens/certifieringssystem är det inbyggd att man måste vidmakthålla sin kompetens under tre års cykler för att få förnyad licens, annars dras licensen in.