Edtech Sverige – kartläggning

Nils Carlberg har fått uppdraget att kartlägga Edtech i Sverige. Hur många bolag finns det? Hur många startups?

Edtech är en ny bransch med fyra marknadssegment, direkt till konsument, skolan, högre utbildningar och vuxnas lärande i yrkeslivet. Varje segment kan delas in i fem typer av produkter, innehåll, verktyg, plattformar, marknadsplatser samt konsulttjänster.

I rapporten försöker vi bringa klarhet i vilka aktörer som finns och vilka segment som växer.

Läs mer här

Du som är intresserad av att följa utvecklingen inom Edtech bör hålla koll på branschföreningen Swedish Edtech Industry.