Branschanalys Omsättning_2013

Branschanalys e-learning Sverige 2013

Vi har valt ut ett antal bolag som arbetar med att producera och distribuera e-learning i Sverige. Bolagen omsatte 2013 348 mkr och sysselsatte 282 personer. Branschen växte totalt med knappt 7% jämfört med 2012 (omsättning). Om du saknar något bolag så kontakta gärna oss.

e-learning Resultat efter finansiella kostnader 2013

Resultat efter finansiella intäkter/kostnader ger en fingervisning om lönsamheten men bolagen har stora friheter att påverka hur stor vinst som skall redovisas.

Flertalet av bolagen som har ett högt resultat har någon form av förlagsaffär inom innehåll eller programvara medan flera av bolagen längst ner har mer renodlade konsultaffärer.

Branschanalys omsättning per anställd 2013

Omsättningen per anställd bör ligga runt 1 msek per anställd i ett konsultbolag. Den redovisade omsättning kan dock innehålla förhållandevis stora volymer inköpta varor och tjänster (licenser på mjukvaror som säljs vidare eller inköpta produktionsresurser som filmare, skådespelare etc.).

e-learning tillväxt 2013

e-learning tillväxt 2013

 

Många bolag säljer via ramavtal i offentliga upphandlingar. När de tillkommer eller går ut efter fyra år så påverkar det tillväxten kraftigt.

 

e-learning Bruttolön 2013

e-learning Bruttolön 2013

Bruttolönen är vår egen summering av lön till VD och styrelse samt lön till anställda. I så här små bolag har man stora möjligheter att påverka de här beloppen genom att till exempel fakturera konsultarvoden till andra bolag (Learntech).

 

e-learning utdelning 2013

e-learning utdelning 2013

Commenius höga lönsamhet gör att de också delar ut mest pengar till sina ägare. Det är lite förvånande att så få bolag delar ut vinstmedel då flertalet är fåmansbolag som har relativt frikostiga regler för utdelning.

Alla data kommer från www.allabolag.se. De bolag som har brutna räkenskapsår (2st) redovisas under löpande år.