Inlägg

Edtech Sverige – kartläggning

Nils Carlberg har fått uppdraget att kartlägga Edtech i Sverige. Hur många bolag finns det? Hur många startups?

Läs mer

Medaljligan Swedish Learning Awards 2009-2015

Vilket produktionsbolag har vunnit flest förstapriser samt haft flest finalister i Swedish Learning awards 2009-2015?

Läs mer

Branschanalys Omsättning_2013

Branschanalys e-learning Sverige 2013

Vi har valt ut ett antal bolag som arbetar med att producera och distribuera e-learning i Sverige. Bolagen omsatte 2013 348 mkr och sysselsatte 282 personer. Branschen växte totalt med knappt 7% jämfört med 2012 (omsättning). Om du saknar något bolag så kontakta gärna oss.

Läs mer

Skolverket upphandling Dnr 2014:176

E-utbildning i handledarintroduktion

En av de bästa upphandlingarna hittills, en innovationsupphandling för eLearning. Skolverket inspireras av Trafikverket och genomför tidiga hearings med branschen samt har ett tydligt innovationsfokus i upphandlingen. Dilemmat är semesterplaneringen, projektet startar innan midsommar och skall vara klart i oktober.

Läs mer

Vad kostar en e-learning produktion?

Många frågar efter budget, kalkyl och marknadspriser för e-learning. Priser kan variera mycket och i upphandlingar är det ibland låga timpriser vilket inte är detsamma som priset för ett projekt. Här är Triglyfs bild av marknadspriserna 2017:

Läs mer

Försäkringskassan upphandlning

Försäkringskassan upphandling Dnr 023806-2013

Försäkringskassans upphandling – Goda intentioner men det höll inte hela vägen

Försäkringskassans upphandling hade ett tydligt fokus på kvalitet kommunicerat via möten med ett flertal producenter genomfördes våren 2013 en större upphandling. Tyvärr nådde man inte hela vägen fram utan hamnade i en karusell av prisdumpning och överklaganden. Läs mer