OS medalj 2028? – learning analytics kan ge svaret!

Svensk simhoppnings mål är att nå medaljplats i OS 2028, men stödjer kompetenssystemet inom simhoppningen målet? Här är vår learning analytics analys!

Första steget i att svara på den här frågan var att ta fram data. Det fanns data i registret för tävlingslicenser (jfr personalregister), ett föreningsregister (jfr organisationsstruktur), utbildningsregister samt tävlingsresultat (jfr försäljningsstatistik).

En stor utmaning var att data fanns i ca 30 excelark samt ett par olika databaser. Vi inledde arbetet med att tvätta datat från dubbletter, namnbyten, uppenbara felaktigheter, m.m. Efterhand växte en datamodell fram.

Vi började titta på ”relative age effect”, fördelning av födelsemånader. Det övre strecket är medeltalet födda per månad från SCB för åren 2005-2014. Det syns tydligt att rekryteringen avviker från medeltalet i landet.

När man jämför alla som idrottar i Sverige med antalet tävlingslicenser ser man tydligt att det är ett stort tapp i tonåren samt att man inte lyckas locka vuxna i jämförelse med övriga idrottssverige. En tolkning kan vara att man har en verksamhet som är bra för barn men inte lockar tonåringar eller vuxna.

Den här bilden visar flödet under ett år och är en kombination av olika databaser. En tydlig indikation är att väldigt många saknar licenser och att det saknas tävlingsformat som passar den gruppen. Bilden visar också tydligt hur sårbar elitsatsningen är med bara ett fåtal aktiva på högre nivåer.

Under tio års tid har trehundrafemtio personer gått igenom utbildningar men många har inte fortsatt. Många ungdomstränare slutar när de går ut gymnasiet men de som har gått några kurser blir ofta kvar är och framtida ledartalanger.

I grafen visas volym tävlande i staplar, strecket är högsta och lägsta poäng samt ett medelvärde (liggande box).

Effekten av tränares utbildning mäts i antal tävlande på SM och hur höga poäng de får. Vi uppskattar att det är ca 1-5 års eftersläpning av resultatförändringar i förhållande till genomförda utbildningsinsatser. I grafiken syns en tydlig volymökning sommar 2016 vilket sammanfaller med breddsatsningar som inleddes för ca 5 år sedan, notera även att medelpoängen inte sjönk trots volymökningen.

Blir det några medaljer 2028?

Troligen inte om vi fortsätter på samma sätt som 2015. Men arbetet med att svara på frågan har utmanat många gamla sanningar och drivit på utvecklingen av kompetensutvecklingen. Nu är det bråttom, bara tio år kvar till OS 2028 ;-)