Utbildningar
Vi genomför längre och kortare utbildningar samt leder seminarier / workshops. Hittills har vi mest arbetat inom två innehållsområden och det här Blended Learning samt projektledning.

Våra blended learning utbildningar hålls dels som delkurser på sex veckor i inom ramen för YH utbildningar men finns även som kortare versioner på en dag.

Projektledningsutbildningarna är byggda på samma sätt som Singapores framgångsrika matematikundervisning där man i grupper försöker lösa svåra problem och sedan tillsammans med andra grupper och lärare diskuterar metoderna för hur man löser problem. Syftet är att bygga ett självförtroende hos eleverna att de kan leda större projekt och nå en intuitiv kontroll över planeringens olika delar samt förstå sin egen roll i gruppen. Kurserna genomförs som blended med stor del av arbetet på distans.

Lärstilar är en neuromyt

Lärstilar är en av flera myter om hjärnan som OECD kallar neuromyter. Vilka är de andra? Vilka neuromyter använder du som ”sanning”?

Läs mer

Blended learning

Blended learning

 

Hur skapar man effektiva blended learning utbildningar?

Tillsammans med Netcompetence har vi skapat en utbildning i hur man bygger blended learning. Blended learning, eller blandat lärande som det ibland kallas handlar om att blanda olika utbildningsformer på ett så effektivt sätt ur organisationens, utbildningsproducentens och målgruppens perspektiv.

Läs mer