Blended learning

Blended learning

 

Hur skapar man effektiva blended learning utbildningar?

Tillsammans med Netcompetence har vi skapat en utbildning i hur man bygger blended learning. Blended learning, eller blandat lärande som det ibland kallas handlar om att blanda olika utbildningsformer på ett så effektivt sätt ur organisationens, utbildningsproducentens och målgruppens perspektiv.

För användaren skall det vara kul, motiverande, utmanande och relevant att gå en kurs. Det kan handla om att slippa åka iväg på kurs eller att kursens arbetsinsats anpassas efter målgruppens tillgängliga tid. Likaså handlar det att hitta effektiva former för reflektion utan att behöva förflytta sig till en gemensam plats på en given tid.

Utbildningsproducentens utmaning är att inom givna ramar (LMS, författarverktyg etc) skapa utbildningar som gör att målgruppen når målen samtidigt som de berör och engagerar inte tar för lång tid för användarna att genomföra. Det handlar om att hitta den bästa kompromissen utifrån de givna förutsättningarna.

För organisationen (beställaren) är det effektmålet som är viktigast, att med så små resurser som möjligt nå effektmålet så snabbt som möjligt.

Kursen är en dag och du kommer att arbeta praktiskt med att bygga en blended learning utbildning i Netcompetence plattform.

Boka kursen som går den 17 maj  Fullbokad på åtta dagar!

Boka nästa kurstillfälle 25 augusti eller boka en anpassad kurs hos er