Fem tips för att starta med learning analytics

Vill du börja med learning analytics? Här är fem tips för att komma igång!

I alla organisationer finns det oväntat gott om data, det svåra är att hittat datat, tvätta det och ställa rätt frågor. Här är några tips för att komma igång:

  • Ställ rätt fråga, vad vill du ta reda på?
  • Hitta datakällor och de personer som kan berätta i vilket skick datat är.
  • Tvätta data; fel, formattering, dubbletter etc
  • Strukturera data (gör en datamodell)
  • Analysera samband, får du svar på din fråga?
  • Presentera i grafik

Oftast går det att få fram komplexa samband som ger oväntade svar enkla vanliga datakällor.

Exempel på datakallor:

  • PA systemet (data om anställda)
  • CRM systemet (data om försäljning)
  • Bokföringen (kostnad för reklammationer)
  • Passagesystem (hur många besökare har vi)

Lycka till