Hur har andra handlat upp e-learning? Lär av andras upphandlingar och jämför vad som varit bra och dåligt.

Skolverket upphandling Dnr 2014:176

E-utbildning i handledarintroduktion

En av de bästa upphandlingarna hittills, en innovationsupphandling för eLearning. Skolverket inspireras av Trafikverket och genomför tidiga hearings med branschen samt har ett tydligt innovationsfokus i upphandlingen. Dilemmat är semesterplaneringen, projektet startar innan midsommar och skall vara klart i oktober.

Läs mer

Vad kostar en e-learning produktion?

Många frågar efter budget, kalkyl och marknadspriser för e-learning. Priser kan variera mycket och i upphandlingar är det ibland låga timpriser vilket inte är detsamma som priset för ett projekt. Här är Triglyfs bild av marknadspriserna 2017:

Läs mer

Försäkringskassan upphandlning

Försäkringskassan upphandling Dnr 023806-2013

Försäkringskassans upphandling – Goda intentioner men det höll inte hela vägen

Försäkringskassans upphandling hade ett tydligt fokus på kvalitet kommunicerat via möten med ett flertal producenter genomfördes våren 2013 en större upphandling. Tyvärr nådde man inte hela vägen fram utan hamnade i en karusell av prisdumpning och överklaganden. Läs mer