Vad kostar en e-learning produktion?

Många frågar efter budget, kalkyl och marknadspriser för e-learning. Priser kan variera mycket och i upphandlingar är det ibland låga timpriser vilket inte är detsamma som priset för ett projekt. Här är Triglyfs bild av marknadspriserna 2017:

Prisbild e-learning produktion 2017

E-learning produktioner är ofta en del av ett annat projekt. Det kan vara change management, digitalisering av HR-processer, complience/regelefterlevnad, säkerhetsutbildningar, m.m. Det är en utmaning att dra gränserna för den totala kostnaden i ett projekt. Vi har utgått från upphandlingar och erfarenhet inom branschföreningen Promise för att svara på frågan vad det kostar att göra en e-learning produktion.

Om man inom projektet skall ta fram helt nytt innehåll eller jämka samman olika intressegrupper som bevakar sina innehållsområden behöver man lägga på minst 50% i sin budget.

 • 50.000-200.000 kr
  • Rapid e-learning (enklare mallbaserade produktioner)
   • Interna resurser till låg timpenning
   • Lägre interaktivitet och mindre volym rörliga media (film och animationer)
  • Många samtidiga produktioner sänker overheadkostnaden per kurs
 • 200.000-500.000 kr
  • 250.000-350.000 kr är ett vanligt pris för en kurs. Ett team hinner göra en bra kurs som påverkar målgruppen.
  • 350.000-500.000 kr. Samma som ovan men mer rörliga bilder samt fler interaktioner (små spel, simuleringar etc)
 • 500.000-1.000.000 kr
  • Större projekt med omfattande arbete att skapa nytt innehåll
  • Komplexa projekt med många parter som skall jämkas ihop
  • Större delen av innehållet kommuniceras via rörliga bilder, till exempel dramatiseringar.

Vad kostar det att skapa en intern akademi?

En intern akademi är en större utbildningssatsning för att introducera, fördjupa, vidareutveckla samt underhålla interna kompetenser. Syftet kan vara att öka försäljning eller regelefterlevnad, minska garantikostnader samt snabbare nå “time2knowledge”.

 • 1-3 msek
  • Starta samt driva i 2 år, konsultkostnader
  • ½-1 heltid internt för att sköta satsningen
  • Enklare omfattning med färre antal kurser och ett LMS
 • 4-7 msek
  • Start samt driva i 2 år, konsultkostnader
  • Större omfattning i ett mellanstort företag eller en division/affärsområde
  • 1-3 heltidstjänster för att sköta satsningen

Läs också våra artiklar om: