Kirkpatrik ROE

Don Kirkpatrik den äldre är inte med längre, nu har hans barn tagit över verksamheten i kirkpatrickpartners.com

Den blygsamma titeln på föreläsningen är ”The ultimate demonstration of training value”.

Grunden i Kirkpatricks modell är att mäta effekten av utbildning i förhållande till de satta målen. Modellen är förpackad i fyra steg:
1 Reaction
2 Learning
3 Behaviour
4 Results

Modellen har funnits i många år men när jag lyssnar på åhörarnas kommentarer så verkar det fortfarande vara mest fokus på steg 1 och 2.

Fokus bör vara att gå från steg 4 till 1 för att styra projekten rätt. Man har också släppt fokus på begreppet ROI och fokuserar på ROE. Syftet är att bredda fokuset från en ren finansiell fråga (investments) till att fokusera på E dvs expectations.

Det nya i modellen är att den förtydligats med bland annat ”Leading indicators” dvs tidiga tecken på framsteg.

Föreläsningen avslutades med livesång och bilder från genomförda projekt jorden runt. Tyngdpunkten i de genomförda projekten låg i bric länder och inte Usa/Västeurope.

Jag har en fråga till dig som läser bloggen: Hur ofta utvärderas ROE dvs avkastning på förväntningar i de projekt du arbetar med?

1 svara

Kommentering är stängd.