Utbildning i Kuwait

Föredraget handlar om hur man utbildar ”competetive teams” med jigsaw strategi

Jigsaw strategin skapades prof Arenson från Austin Texas på 1970 talet. Varje pusselbit är en student och det krävs att alla är med för att få en helhet.

Utbildningsledaren sätter samman heterogena team där själva gruppsammansättningen är målet. Teamen skall ha med så många parametrar som möjligt från målgruppens bakgrunden.

De studenter man utbildar och som arbetar i Kuwait representerar många nationer och religioner (kristna, shia, sunni, etc).

Seminariet avslutas med en film / bildspel som visar staten Kuwaits kungafamilj och landets väg till en modern stat. Kriget skildras och vägen till återuppbyggnad. Filmen avslutas med nationalsången och halva salen reser sig upp.