Leaving the addie model behind

Michael Allen har samlat en stor publik och fördraget simultantolkas till tre språk.

Addie modellen används för att ta fram innehåll till utbildningar på ett kvalitetssäkrat sätt.

I boken Leaving Addie for SAM beskrivs detta.

Adfie modellen har grundläggande problem:
-omfattande inledande analys är för dyr
-analysen missar ofta dolda förväntningar från beslutsfattare
-manus kommunicerar fel saker
-kreativitet ”stör” processen
-sena erfarenheter i projektet stör
-effektmål missas för att projektet fokuserar på tid och budget

Vanliga problem i projekten som följer Addi:
-Omtag och budgetproblem
-Osämja i teamen
-Tråkiga produktioner

SAM är en agile modell (scrum) och man arbetar med helhet först och fördjupar sedan detaljerna. Ändringar är förväntade och välkomna. Omfattande testning på målgrupperna. SAM står för Succesive Approximation Model.

Man börjar projektet med att samla bakgrundsfakta och jobbar sedan iterativt tillsammans med kunden.

En av bilderna nedan visar en första skiss i ett projekt utan grafik men som visar interaktivitet. I det här fallet en bank med en simulerat kontorsterminal från tjänstemannens perspektiv. Prototypen testades på målgruppen. Kommande prototyper byggdes på med mer och mer grafik.

Utbildare testade produkten och förde in sina bästa tricks och tips i produkten.

Utveckling av innehåll:
-kontext
-utmaning
-aktivitet
-feedback

Michael Allen: The main advantage with the SAM model is that you are still friends with the client and your team after the project is delivered.

Astd föredrag