Training in traditional technical environment

På byggföretaget DPR arbetar man strategiskt med utbildning. Man har gått från hard skills till soft skills. Skiftet baserar sig på medarbetarundersökningar där man får lägre värden för områden relaterade till soft skills, till exempel ledarskap och feedback.

Caset är ett mycket väl genomfört förändringsprogram baserat på fakta. Man arbetar med filmer som dramaturgiskt har ett faktainnehåll men som tolkss olika av cirka tre personer. Personerna misstolkar och förstärker varandras missuppfattningar. Filmerna har ett öppet slut (diskussionsöppning).

Programmen repeteras efter 6-9 månader. Det är en långsam förändring som tar tid men data visar tydliga förbättringar.

Man kompletterar ovanstående med ledarutveckling för att få ett flöde med framtida ledare. Ledarskapsutvecklingen ger redan resultat i medarbetarundersökningarnarna. Programmet kostar 5000 usd per deltagare.