Html5

Adobes chef för Adobe Elearning Suite och elearningjoe.com presenterar statusen för html5.
Standarden är inte spikad ännu men redan har den ett starkt stöd i många plattformar, dvs samma
Http://beta.theexpressiveweb.com är en cool site som visar vad man kan göra med html5 och vilka browsers som stödjer vad.Prova ljudet, video och canvasspelet!

Trenden från mobilsidan där man inte tillåter plugins kommer att sprida sig till vanliga browsers.
Anpassningen till html5 på browsers går snabbt och takten ökar. Verktygen för wysiwig är på gång men har inte släpps ännu. Många gamla verktyg kommer inte klara teknikskiftet. Det finns konverterare och fler är på väg. Joe drar en parallell till filmen ”Lost in translation” (det kommer alltid att försvinna något i översättningen.

De har gjort en test med samma projekt gjort i senaste captivateversionen och demar det i swf och html5 på pc, mac och Ipad. Allt funkat och det går inte att se skillnader. Det är en enkel pageturner projekt men ändå, det funkar!

Flash är komplexare men det kommer verktyg som gör samma sak som flash men levererar html5 istället.

En stor nackdel med html5 är att datavolymen kommmer att öka rejält vilket påverkar nedladdningstiden. Copywright kan bli ett problem då filerna är mer öppna än swf.
Html://Joshduck.com/periodic-table.html