What can neuroscience teach us about getting to ”A ha!”?

David Rock och Jessica Payne håller föredraget och det är många som har talat om det på förhand.
Insikter ändrar hjärnan permanent och ökar motivationen. Reflektionen är det viktiga steget inför insikten. Kvaliteten i reflektion är beroende av tystnad, internt fokuserad. Man skall stänga av omvärlden för ge hjärnan ro att ha lösa problem. I hjärnan ges plats tysta signaler
Det undermedvetna är mycket mer effektivt på lösa komplexa problem än det medvetna. Den sovande hjärnan är mycket aktiv eller i vissa områden mer aktiv än i vaket tillstånd. Se bild nedan.
Man mäter hjärnvågor, muskeltonus och ögonrörelser samt kemin i hjärnan under sömnen.
Sömnen är nära kopplad till stress. Vid högnivåstress är halterna av cortisol så höga att de gör att hippocampus förminskas. Vilket i sin tur påverkar problemlösningsförmågan.
Positiva interaktioner ger stora utslag på stressnivå, minneskapaciteter och problemlösning.