Astd 2012 har startat

Det stora conferansecentret ligger mellan centrum och ett av universiteten. I år är det cirka 8000 deltagare och 300 utställare på den 67:e konferensen. Drygt hundra nationer är representerade. Totalt är det 300 sessioner med mest talare från Usa, ytterligare 25 länder är representerade som talare. Mer än 60 delegationer där Korea är störst med 150 personer. 260 volontärer hjälper till med att få allt att fungera.

Organisationen är mycket bra med allt från registrering till Astd appen med interaktivt schema.

Astd har förutom den stora konferansen andra konferanser med inriktningar på teknik, offentlig sektor, etc.
1 svara

Kommentering är stängd.