Medaljligan Swedish Learning Awards 2009-2015

Vilket produktionsbolag har vunnit flest förstapriser samt haft flest finalister i Swedish Learning awards 2009-2015?

Läs mer

Edtech Sverige – kartläggning

Nils Carlberg har fått uppdraget att kartlägga Edtech i Sverige. Hur många bolag finns det? Hur många startups?

Läs mer

Blended learning

 

Hur skapar man effektiva blended learning utbildningar?

Tillsammans med Netcompetence har vi skapat en utbildning i hur man bygger blended learning. Blended learning, eller blandat lärande som det ibland kallas handlar om att blanda olika utbildningsformer på ett så effektivt sätt ur organisationens, utbildningsproducentens och målgruppens perspektiv.

Läs mer

Licensiering av kompetenser

Nils Carlberg har under 2014-2016 stöttat Svensk simidrott med att ta fram en tränarlicensiering för simhoppstränare. Syftet med licensieringen är att hjälpa Sverige att ta medaljer vid OS 2028. För att nå internationell elit krävs det bland annat ett gediget arbete med att på alla nivåer stärka kompetenser hos aktiva tränare.

Läs mer

Skolverket webbaserade kompetensutvecklingssatningar – utredning

Triglyf har på uppdrag av Skolverket sammanställt erfarenheter från webbaserade kompetensutvecklingssatsningar inom Skolverket. Projektet genomfördes under hösten 2015 genom djupintervjuer med ett femtontal projektledare och projektdeltagare.

Läs mer

Branschanalys e-learning Sverige 2013

Vi har valt ut ett antal bolag som arbetar med att producera och distribuera e-learning i Sverige. Bolagen omsatte 2013 348 mkr och sysselsatte 282 personer. Branschen växte totalt med knappt 7% jämfört med 2012 (omsättning). Om du saknar något bolag så kontakta gärna oss.

Läs mer

Skolverket upphandling Dnr 2014:176

E-utbildning i handledarintroduktion

En av de bästa upphandlingarna hittills, en innovationsupphandling för eLearning. Skolverket inspireras av Trafikverket och genomför tidiga hearings med branschen samt har ett tydligt innovationsfokus i upphandlingen. Dilemmat är semesterplaneringen, projektet startar innan midsommar och skall vara klart i oktober.

Läs mer

Vad kostar en e-learning produktion?

Många frågar efter budget, kalkyl och marknadspriser för e-learning. Priser kan variera mycket och i upphandlingar är det ibland låga timpriser vilket inte är detsamma som priset för ett projekt. Nils Carlbergs bild av marknadspriserna 2014:

Läs mer

Försäkringskassan upphandling Dnr 023806-2013

 Försäkringskassans upphandling – Goda intentioner men det höll inte hela vägen

Försäkringskassans upphandling hade ett tydligt fokus på kvalitet kommunicerat via möten med ett flertal producenter genomfördes våren 2013 en större upphandling. Tyvärr nådde man inte hela vägen fram utan hamnade i en karusell av prisdumpning och överklaganden. Läs mer

There’s an app for that.

Bring your own device är en stark trend. Statistik visar att det finns en snabbt stigande intresse för mlearning men att få har rullat något.

Konsumentmarknaden driver användandet av mlearning. Microsoft satsar stort på mlearning i samband med lanseringen av sitt nya mobila system.

För ett år sedan var mlearning en diffus fråga men är nu högt på agendan. Som vid alla teknikskiften finns det barriärer till exempel:
-cost
-lms integratio
-security
-uncertenties

Det finns stora paralleller med hur elearning vågen rullade ut över världen.

Mlearning är:
-Augmented learning
-Space learning
-Just in time learning
-Performance support
-Part of integrated learning programs

Man arbetar med Ipad som platform för att den har en stor skärm och möjligheten att styra formen.

Man använder funktioner som:
-gps
-touch
-Sensors
-Contacs
-Portability
-video

Huvudteman för utvecklingen är:
-collaboration
-social (facebook twitter etc i användarforum)
-just in time data from databases
-contextual (flight plans for pilots)
-computation of data

Arbetet med att ta fram mlearning är i grunden samma som för alla andra typer av projekt.

Demo av case (live och prototype apps):
-just in time knowledge
–fönster företag som byggde en interaktiv katalog som är synkroniserad med dengrundläggande utbildningen. Framöver skall den integreras med ordersystem etc
-Performance support
–comcast support for local area sales managers. Appen använder gps kamera kontaktdatabas etc.
-Augmented learning
–prototyp

Med mobiliteten blir lärandet integrerat med det dagliga arbetet.